Projecten

Stichting Wondem is in 2010 opgericht met als doel de leefomstandigheden van de kinderen in Mezezo te verbeteren zodat zij naar school kunnen gaan. Ook zet Stichting Wondem zich in voor het aanliggende dorp Kobastil. Als de situatie van de kinderen duurzaam verbeterd wordt, kunnen zij als volwassenen activiteiten ontplooien waarmee zij in hun levensonderhoud kunnen voorzien en kan de stad zich verder ontwikkelen uit de armoede. Stichting Wondem heeft daarmee een duidelijke focus en haar projecten hebben een duurzame impact.

Stichting Wondem heeft zich ten doel gesteld om deze problemen aan te pakken, projectmatig en gestructureerd. Sinds 2010 heeft Stichting Wondem 14 projecten uitgevoerd in en rond Mezezo en Kobastil.

Schoolbibliotheek

Schoon water

Hulp voor vrouwen

Projecten in Mezezo

 

 1. bouw van een schoolbibliotheek voor de middelbare scholieren met grote studiezalen (afgerond september 2012)
 2. het verzorgen van watervoorziening op de school (afgerond februari 2013)
 3. voorzieningen om meisjes langer op school te houden en meisjesclubs in schooljaar 2012-2013
 4. bouw van twee practicumlokalen voor natuurkunde en scheikunde (afgerond februari 2013)
 5. bouw van een gezondheidscentrum met kraamkliniek (afgerond oktober 2014)
 6. empowermentprojecten, schapen en kippen voor 50 alleenstaande moeders om eigen inkomsten te genereren zodat zij hun kinderen naar school kunnen laten gaan
 7. ter beschikking stellen van schapen aan verzorgenden van kinderen om eigen inkomsten te genereren zodat zij de kinderen naar school kunnen laten gaan
 8. bouw van twee openbare toiletgebouwen met douchekamers (afgerond 2016)
 9. bouw van een schoolbibliotheek voor de basisschool met grote studiezalen (afgerond april 2017)
 10. onderwijsprojecten voor meisjes en kwetsbare leerlingen in Mezezo en Kobastil (gestart in 2018 en nog gaande)

Projecten in Kobastil

 

 1. bouw van een schoolbibliotheek voor de basisschool met grote studiezalen (afgerond april 2017)
 2. het verzorgen van watervoorziening op de basisschool (afgerond april 2017)
 3. aanleg van een modelschooltuin met eigen groenten voor de basisschool (afgerond 2018)
 4. duurzaam onderhoud van de waterbronnen (afgerond 2018 en 2019)

Projecten voor 2018 en 2019


In de komende jaren worden de bovenstaande projecten voortgezet en geborgd door de gemeenten Mezezo en Kobastil, daarbij gesteund door een stuurgroep, de adviseurs van Stichting Wondem.

Naast de borging van bestaande projecten zullen tevens 3 nieuwe projecten gestart worden:

Waterbronnen

Duurzame revisie van de waterbronnen in Kobastil.

De totale kosten om 7 waterbronnen duurzaam te reviseren en te voorzien van structurele voorzieningen voor langdurige, storingsvrije, besmettingsvrije en gegarandeerde aanvoer van water zijn begroot op € 33.500.

Projecten op basisschool

Aanleg van een model-schooltuin met eigen groenten en bouw van een schoolcafetaria op de basisschool van Kobastil.

De initiatieven die Stichting Wondem in 2018 en 2019 op de basisschool in Kobastil zal ontplooien zijn dan ook:

 • Het eerste initiatief is de aanleg van de modelschooltuin met 40 bedden. Op elk perceel zullen gewassen verbouwd gaan worden met verschillende teeltmethoden.
 • Het tweede initiatief is om een schoolcafetaria te bouwen en in te richten waarin de gewasopbrengsten dagelijks verwerkt worden tot maaltijden voor de leerlingen, met name de arme leerlingen.

De totale kosten van alle projecten zijn begroot op € 41.000.

Empowerment

Onderwijsprojecten voor meisjes en kwetsbare leerlingen in Mezezo en Kobastil.

In 2018 en 2019 gaan we verder op de ingeslagen weg. We gaan door met empowerment. Maar ook gaan we drie zaken oppakken:

 • verdere verstrekking van maandverband in Mezezo en Kobastil
 • bijlessen aan schoolkinderen met een handicap en aan arme schoolkinderen in Mezezo en Kobastil
 • boeken en computers voor de scholen in Mezezo en Kobastil

De totale kosten van de drie projecten zijn begroot op € 30.000.