Stichting Wondem

 

De doelstelling van Stichting Wondem is het bestrijden van de armoede in Ethiopië.

Arme Ethiopische vrouw

In Ethiopië leven naar schatting 100.000 kinderen op straat, waarvan 40.000 in Addis Ababa. Dit aantal neemt jaarlijks met 5% toe. Voornamelijk door armoede, oorlog en hongersnood zijn deze kinderen van hun familie gescheiden. Jonge meisjes van het platteland worden vaak gedwongen om naar de stad te gaan om te werken in de huishouding waarbij zij blootstaan aan uitbuiting en (seksueel) misbruik. Veel meisjes ontvluchten deze situatie en komen op straat terecht. Zij dreigen dan in de (kinder)prostitutie verzeild te raken, waarbij het risico van besmetting met hiv en hepatitis extreem hoog is. Het specifieke straatmeisjesprobleem wordt door de Ethiopische autoriteiten nog onvoldoende erkend; er is voor deze kinderen dan ook vrijwel geen opvang of hulp.

School in Mezezo

Onderwijs is de sleutel

Stichting Wondem wil arme kinderen in Ethiopië een betere toekomst geven. Wij geloven dat onderwijs de sleutel hiertoe is.

Akte van oprichting en uittreksel uit handelsregister van Stichting Wondem

 

akte van oprichting Stichting Wondem en uittreksel handelsregister

Het Kamer van Koophandel-nummer van Stichting Wondem is: 5020724

ANBI-status

Stichting Wondem heeft in Nederland de ANBI-status. ANBI staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit is een erkend goed doel dat zich inzet voor het algemeen nut. Dat betekent dat de Belastingdienst erop toeziet dat de doelstelling en activiteiten van de ANBI voor ten minste 90% het algemeen belang dienen. In veel gevallen kunt u een donatie aan een organisatie met de ANBI-status geheel of gedeeltelijk aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.